اینها ,میان ,روزهای ,کلماتآخرین روزهای سال، ثانیه ها و دقایق عجول می شوند، احساسات اما عجیب کش می آیند و همین است که در میان همهمه بازار و خیابان و کوچه و خانه به یکباره انگاری زمان می ایستد و رنگی از معصومیت روی همه چیز پاشیده می شود. پدرها با آن تلاش خونسردانه و ابروهای سگرمه شان و در تناقض با آن آتش همیشه گداخته نگرانی که درسینه دارند، مادرها با آن پرچانگی و نارضایتی مفرطشان برای آن همه کار عقب افتاده ی دم عید، بچه ها با نق نقشان که انگاری هیچگاه تمامی ندارد و خیابان که آنقدر بهاری و خمار می شود که انگار داری خواب می بینی،اینها، همه و همه جلوی چشمت رژه می روند.  در بین آدم ها، لحظه ها، اشیاء و احساساتی که که آن لحظات آخر از خزانه ذهنت بیرون می آوری  و براندازشان میکنی، چیزی و چیزهایی و شاید کسی یا کسانی هم هستند که طبع بدبین آدمی کمتر می بیندشان اما اینها هم وجود دارند،آدمیت هنوز مثل یک جوانه که از لابه لای بتن،لجبازی اش را به رخ می کشد، دارد تقلا می کند، دارد روبه ناامیدی، فریاد می زند که" من هنوز زنده ام".. در میان هزاران چهره مشوش و رفتار مخدوش و کلمات نژند، چشمهایی هست که گیرایی شان دریای مضطرب آدمی را آرام میکنند، دستهایی که خزیدن های پر از عاطفه شان لامسه را هوشیار میکند، کلمات موزونی که با آن هجاهای کوتاه و بلندشان ، میزان ات می کنند. برای اینهاست که هنوز :"بودن" هم وزن "نبودن" نشده و "صبح" و "آفتاب" و"عشق" دستمایه ذهن شاعران و بهانه رقص قلم ها می شود.  در میان آن گریه ها که جز خلوت ات ، مجال دیگری نمی یابند، اینها که گفتم ، اینها که کم اند اما هستند، اینها همه هست.در روزهای آخر سال ، در لحظات معصومانه ای که انسان بهانه اش می کند برای تحمل سمباده زمان، آن قلب تپنده، آن دست نوازشگر، آن کلمات آهنگین، چه در تجسم حضور و اندام یک شخص، چه در قالب یک دلمشغولی، چه در مجاورت یک شی که دوستش داری، حضور دارد و می تواند التیامبخش انسانی باشد که با وجود شعاع محدود جسم خود، می تواند پرنده وسعت ناتمام تخیل و اندیشه اش باشد. هنوز برای ناامیدی از جهان زود است، ، در روزهای آخر سال به این همه ایمان بیاور، بگذار احمقانه بنظر بیاید، حتی اگرخودت هم خودت را دست بیندازی مهم نیست، این خاصیت عشق است که در میان تردید و تناقض ، راه خود را می رود. آی آدم ها! هنوز می شود آدم بود!

منبع اصلی مطلب : شانتاژ
برچسب ها : اینها ,میان ,روزهای ,کلمات
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : روزهای آخر سال